ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (SPY1)

Post date: Jul 23, 2012 8:34:35 AM

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (SPY1)

Αγαπητοί φίλοι,

Χρησιμοποιείτε πάντοτε την αλυσίδα ασφαλείας.

Φορτώνουμε και ξεφορτώνουμε το τρόλεϊ μόνον όταν είναι συνδεδεμένο με το αυτοκίνητο.

Όταν το τρόλεϊ ευρίσκετε σε κίνηση οι πόρτες πρέπει να είναι κλειστές και το φορτίο καλά στερεωμένο.

Η  μέγιστη   επιτρεπόμενη   ταχύτητα  στους   αυτοκινητοδρόμους  έχει ορισθεί  στα    

80 Km/h και η κατώτερη στα 65Km/h.

 Σε αυτοκινητόδρομο που το οδόστρωμα έχει τρεις λωρίδες ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ η χρήση της δεξιάς λωρίδας από οχήματα που σύρουν ρυμουλκούμενα.( Τμήμα Τροχαίας Αστυνομίας Κύπρου.)                                                          

Το τρόλεϊ  δικαιούται να το ρυμουλκήσει οιοσδήποτε οδηγός με οιονδήποτε αυτοκίνητο νοούμενου ότι ο οδηγός κατέχει το ανάλογο δίπλωμα οδήγησης και   το αυτοκίνητο  έχει ασφάλεια για « χρήση ενώ σύρει ρυμουλκούμενο όχημα».